2020. augusztus 4. kedd

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

83. Szent László király ünnepén

Sorolhatnánk még erényeit hosszasan, életműve mindmáig meghatározó és példaértékű és az is marad a világ végéig minden keresztény magyar ember számára

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Prohászka Ottokár püspök atya (+1927) kiemeli Szent László királlyal kapcsolatban, hogy ő a magyar kereszténység eszménye. Benne testet öltött a megrendíthetetlen hit, a bátorság, a kezdeményezőkészség, a Kárpát-medencei népek egyesítésének szándéka a béke eszközeivel, a lovagiasság és az ehhez tartozó igazságosság és irgalmasság, valamint hűség az Egyházhoz és Szent Péter székéhez.

Sorolhatnánk még erényeit hosszasan, életműve mindmáig meghatározó és példaértékű és az is marad a világ végéig minden keresztény magyar ember számára: https://archiv.katolikus.hu/szentek/0627-92.html. Tanulhatjuk tőle azt is, hogy karitászosként úgy szeressünk, hogy közben az Igazságot, Jézust képviseljük. Az Úr nevében legyünk igazságosak, hiszen Ő maga az Igazság. Tegyünk tanúságot az Jézusról úgy, hogy eközben irgalmasak és szeretetteljesek legyünk és maradjunk! Ne legyünk bírája senkinek, de annál inkább szolgája! Tetteink majd igazolnak minket, ha igazságban járunk.

Úgy szolgáljunk, dolgozzunk, úgy éljük meg minden nap kapcsolatainkban a szeretetet otthon, a munkában, a karitász tevékenységünkben, hogy jusson érvényre az igazság, de múlja felül azt az irgalmasság. Az igazság velünk kapcsolatban az, hogy méltatlanok vagyunk az üdvösségre, az Istennel való teljes közösségre. Maga Jézus, az Isten Fia az, aki tükröt tart számunkra, mint Bíró, a Világmindenség Királya, de egyúttal megmutatja Isten irgalmasságának a nagyságát, Isten végtelen szeretetét irántunk, minden bűnünk, gyarlóságunk ellenére meghív és vár minket. Példája, áldozata mintaként szolgál számunkra.

Nem tekinti semminek, sőt gyűlöli a bűnt, de gyógyítja a bűnös lelket Szentlelkének erejével, az Egyház szentségei vételének lehetőségével felülírja, eltörli számunkra a bűn következményeit. Mélyedjünk el ebben a nagy titokban! Ha elmélyedünk Isten igaz és irgalmas mivoltában, ha elmerülünk az Irgalmasság tengerében, akkor megsejtjük, hogy milyen végtelenül nagy kegyelem bűnbocsánat, a megváltás és az üdvösség. Minél mélyebbre evezünk, annál közelebb kerülünk Istenhez, és ebből következőleg annál kevésbé leszünk kiszolgáltatva emberi természetünknek és a gonosz lélek támadásának.

Az Úrfélelem ajándéka az, hogy felfoghatjuk, megérthetjük azt, hogy az igazság szerint elvesznénk. De Isten nem áll meg itt, meg akar mindenki menteni, ezért helyezi rá koronként az igazságra az irgalmat, mint Szent László fejére a koronát. Aki féli az Istent, az elismeri saját bűnös voltát. A hit által azonban bízhatunk Isten irgalmasságában, így hozzá kapcsolódunk és ezáltal be is teljesedik bennünk a jelen és jövendő élet ígérete! Csodálatos jelenben élünk és csodálatosan szép jövőnk van. Ismerjük fel és legyünk hálásak!

Csak rajtunk múlik, hogy Szent László királyt követjük-e ebben. Ő maga mondta, hogy „súlyos bűnök nélkül nem lehet országot vezetni.” És bűnei, gyarlósága ellenére bátran vállalta küldetését. Nem félt talentumait kamatoztatni, nem félt megharcolni a jó harcot. És célba is ért méghozzá fényes diadalt aratott. Bízzunk tehát mi is Isten irgalmasságában és legyünk bátrak, tegyük meg a jót, amit lelkiismeretünk diktál! Ránk is ez a fényes, dicsőséges győzelem vár.

 

Hirdetések:

  • ·         Az Egypercesek augusztus 15-ig szünetelni fognak, mindenkinek áldott, szép nyarat kívánok, sok pihenést és szeretetteljes találkozásokat, lelki egységet!
  • ·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban július 8-án szerdán 10.50 órakor kezdődik.
  • ·         Korábbi műsoraink itt hallgathatók meg: https://www.mariaradio.hu/musor/4814/Tevekeny_Szeretet
  • ·         Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Érseki Hivatala úgy készül, hogy meglesz tartva az augusztus 20-i Szent István király ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet a Szent István bazilikánál, ha addig nem romlik a vírushelyzet. Tegyük szabaddá magunkat erre a napra, ha lehet! A Szent Erzsébet Karitász Központból kiküldtük az erre vonatkozó felhívást és meghívót karitászosainknak a régióvezetőkön keresztül.

 

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198