2020. augusztus 4. kedd

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

78. Karitász egyperces - Aki a mennybe fölment

Várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének ünnepét, Aki megtanít minket mindenre, amit az Úr mondott, Aki vigasztal és erőt ad az engedelmességhez, a hűséghez és ajándékaival eláraszt minket egész életünk folyamán, minden pillanatban.

„Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.” Kol 3,1-2

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Aki az Urat keresi, az fölfelé nézzen, ahol a Mennyei Atya lakozik, Krisztus az Ő jobbján, a Boldogságos Szűzanya, mint a mennyek királynője pedig az Ő társaságukban. A Szentlélek pedig az az erő, Aki összetartja ezt az örök szeretetközösséget.

Sőt nem csak összetartja, hanem kiáradásával végbevitte a teremtés, a megtestesülés és a feltámadás művét. A Szentlélek eljövetelét Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ígérte meg, hogy biztosítsa az Ő testének az Egyháznak a világ végéig való meglétét, amelyen kívül nincsen üdvösség, és amin a pokol kapuja sem tud erőt venni.

Krisztus Mennybemenetele pedig „a mi felemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben.” (napi kollekta könyörgés). Éppen ezért kéri az Egyház ugyanebben a könyörgésben: „Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással”

Csodálatos, boldogságos, minden emberi képzeletet felülmúló jövő vár ránk! Nincs és nem is lehet ennél nagyobb reménye az embernek. Akkor hát miért búslakodnánk, miért szomorkodnánk, miért vesztenénk el kedvünket, motivációnkat, dinamizmusunkat? Nem lenne ez hálátlanság a részünkről? Örüljünk és vigadjunk és adjunk mindent bele, hogy kifejezhessük viszontszeretetünket, hálánkat Istennek egész életünkkel, karitász munkánkkal! „Most van a kellő idő, mist van az üdvösség napja.” (2 Kor 6,2b)

Várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének ünnepét, Aki megtanít minket mindenre, amit az Úr mondott, Aki vigasztal és erőt ad az engedelmességhez, a hűséghez és ajándékaival eláraszt minket egész életünk folyamán, minden pillanatban.

KÉSZÜLJÜNK  PÜNKÖSDRE  EGYÜTT  A  MELLÉKELT  KARITÁSZ  KILENCED  ELIMÁDKOZÁSÁVAL!

Mától imádkozzuk a napi imákat, hozzákapcsolva az egyéni imáinkhoz! Ezzel közösségbe kerülünk így is, együtt adunk hálát és együtt kérjük Isten kegyelmét életünkre, szolgálatunkra, családunkra, szeretteinkre, hazánkra, Egyházunkra és a világra. (Pünkösd előestéjén lesz a vége, de aki nem ma kezdi el, az is becsatlakozhat)

 

Hirdetések:

  • ·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban május 27-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.
  • ·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

 

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitászigazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198