2020. augusztus 4. kedd

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

75. Karitász egyperces - Munkás Szent József ünnepén

A munka és a hit egységének, harmóniájának bizonyítéka ő, annak, hogy Isten a világ teremtő fenntartó és megváltó művét velünk, emberekkel akarja folytatni...

„Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogyan megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél.” (napi kollekta könyörgés)

 
Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!
 
Karitászunk raktára a Budapest-Angyalföldi Szent László plébánia egy korábbi kápolnájában kapott helyet Dr. Kálmán Antal plébános atya jóvoltából. Az angyalföldi munkáskerület egyik háztömbjének belső udvarán, annak lefedése után alakították ki és ajánlották Munkás Szent József oltalmába az istentiszteleti helyet és mindazokat, akik oda hívő lélekkel gyűltek egybe, hogy közösségben hallgassák Isten igéjét és részesüljenek Krisztus áldozatának, a szentmiséknek a kegyelmeiben. A környékbeli munkáscsaládok százai látogatták évtizedeken át ezt a szent helyet, nyertek kegyelmet, erőt, kérték Isten áldását, a szentek közbenjárását életükre, családjukra, szolgálatukra.
 
 
A II. Világháború után a kommunista rendszer erre a kápolnára is lecsapott, színházterem lett belőle, majd „ebek harmincadjának sorsára jutott”, míg végül a rendszerváltás után, visszakerülve az Egyház fennhatósága alá, rendbe szedve, újból egyházi funkciót kapott, konkrétan a Szent Erzsébet Karitász Központ raktárává vált. Bár most nem olyan szép, mint a kezdeteknél volt és nem istentiszteleti hely (a plébániatemplom közel van) de a Szeretet szolgálatában áll. Antal atya nemrég áldotta meg és már töltjük fel mindazokkal a tárgyi javakkal, melyeket a szegényeknek, rászorulóknak átadva, az Egyház diakónia küldetését jeleníti meg. Éppen ezért újra misszió, evangelizációs feladat ellátásához segít a mostani használat.
 
 
 
Lám, milyen jó az Isten! Gondviselő szeretete nem hagyta, hogy végleg elpusztuljon a korábbi hívek áldozatos munkája Őérte. Így van ez mindennel, ami tiszta, őszinte, önzetlen szeretetből fakadó tett, mindennel, amit Istenért, a Szeretetért teszünk. Szent Józsefnek, Megváltónk nevelőapjának élete is éppen erről tanúskodott. Ő maga csendesen, önmagát háttérbe szorítva, de mégis sziklaalapja volt a Szent Családnak. Férfias hite, lelkiereje, a Gondviselésben vettet teljes, önátadó bizalma adta a keretet, a biztonságot Krisztus Urunk felnövekedéséhez.
A Szűzanyával való közössége a családok mintaképe lett és lesz a világ végezetéig. Éppen ezért lett az Anyaszentegyház védőszentje, égi pártfogója. A munka és a hit egységének, harmóniájának bizonyítéka ő, annak, hogy Isten a világ teremtő fenntartó és megváltó művét velünk, emberekkel akarja folytatni. Megszentelte a munkát, megszentelte a családot, megszentelte az Egyházat, amelyen kívül nincsen üdvösség. És megszenteli minden fáradozásunkat, mely az áldozatos munkához kapcsolódik, így a karitász tevékenységünket is. Boldogok lehetünk, hogy Szent József mintájára dolgozhatunk a világ fejlődésért, a szeretet győzelméért.
 
 
Hirdetések:
·         Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye újságában, a 6. oldalon található két cikk a karitászunkról: https://www.esztergomi-ersekseg.hu/uploads/ujsag/2020_1.pdf
·         Tartsuk be a Magyar Kormány, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, a Katolikus Karitász járványhelyzetre vonatkozó határozatait, felhívásait és tájékoztatóiban foglaltakat. Különösen vigyázzunk az időseinkre, ők maradjanak otthon! Mindnyájan is óvatosan, okosan segítsünk!
·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet
 
Csorba Gábor
állandó diakónus, karitászigazgató
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Szent Erzsébet Karitász Központ
Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.
Telefon: +36-1-351-1977
Mobil: +36-30-592-1483

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198