2020. augusztus 4. kedd

Segítene?

Online adományozás

Válassza ki, miként segítene a rászorultakon!

Adományozok >>>

Segítségre szorul?

Lépjen kapcsolatba velünk a legközelebbi egyházmegyében!

Válasszon egyházmegyét >>>

Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ

Honlap: www.kaszlelkikozpont.hu

73. Karitász egyperces - Legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk

„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.” (1 Pét 4,10)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Húsvét nyolcada, a fényes hét minden napja liturgikus ünnep. Ha a liturgián belül és kívül együtt élünk, lélegzünk, együtt dobban a szívünk az Egyházzal, melynek Krisztus a feje és mi a tagjai, akkor bármilyenek is a külső körülmények, jó kezekben, az Isten tenyerén vagyunk.

Minket ugyanis semmi sem szakaszthat el Krisztus szeretetétől, viszont mindenen, ami el akar minket szakítani Tőle, győzedelmeskedhetünk azáltal, Aki szeret minket (vö. Róm 8,35-37). Ezzel a magabiztossággal, keresztényi öntudattal és önbecsüléssel (mint Isten gyermekei) tudjuk végezni szeretetszolgálatunkat.

A krisztusi öntudat nem más, mint az engedelmesség, az alázatosság, a hűség, a kitartás, a rendíthetetlen bizalom az Atyában. Ez nem fennsőbbrendűség, mert nem uralkodásra, hanem szolgálatra szól a küldetésünk. „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki közül az utolsó, és mindegyiknek a szolgája” (Mk 9,35) Az Úrral való egység, ami szentségekkel van megerősítve, feltétele és egyben biztosítéka a szolgálatunk hitelességének.

Az irgalmasság kilencedjének hetedik nap imádsága azokról és azokhoz szól, akik különösen tisztelik és hirdetik a Mennyei Atya irgalmát. Kedves Karitászosok, kedves Testvérek! Mi vagyunk ezek, mi mindnyájan, akik átöleljük a feltámadt Krisztus lábát, mint Mária Magdolna és a másik Mária, amikor az üres sírtól futattak vissza megvonni a hírt az apostoloknak, de ha kell akkor mi a keresztet is átöleljük, ahol az Úr szenvedett és meghalt értünk.

Ez a készség és akarat bennünk nem más, mint erős szándék a tanúságtételre az Isten irgalmasságáról. Ezért ránk is vonatkozik: „Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe… Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben… Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget... Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel.

Ez a hitbeli bizonyosság vezéreljen minket minden pillanatunkban! Ez a kulcsa örömünk és lelkesedésünk megőrzésének a hétköznapokban, a nehézségekben, jóban, rosszban egyaránt. A Boldogságos Szűzanya is éppen emiatt lett boldog.

Figyeljünk az ima végére is, mert csak bizalmunk és a reményünk mértéke szerint tudjuk Isten irgalmasságát befogadni! „Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint.”

 

Hirdetések:

  • ·         Tart még az IRGALMASSÁG KILENCED és vasárnap lesz az AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE – imádkozzunk mindnyájan az Egyház és a szeretet egységében!
  • ·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban április 29-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.
  • ·         Tartsuk be a Magyar Kormány, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye, a Katolikus Karitász járványhelyzetre vonatkozó határozatait, felhívásait és tájékoztatóiban foglaltakat. Különösen vigyázzunk az időseinkre, ők maradjanak otthon! Mindnyájan is óvatosan, okosan segítsünk!
  • ·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

 

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitászigazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

 

Megosztás emailben

Küldő neve:


Email címe:


Címzett neve:


Email címe:


© Szent Erzsébet Karitász Központ 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. fem/1. Telefon: +36 1 351-1977 E-mail: szenterzsebet.karitasz@t-online.hu OTP Bank 11706016-20468198